Rahmat Tuhan

276 rahmatRahmat adalah perkataan pertama dalam nama kita kerana ia menggambarkan perjalanan individu dan perkongsian kita kepada Tuhan dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. “Sebaliknya, kami percaya bahawa kami diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus, sama seperti mereka juga” (Kisah Para Rasul 15:11). Kita adalah "benar tanpa jasa oleh kasih karunia-Nya melalui penebusan yang datang melalui Kristus Yesus" (Roma 3:24). Dengan kasih karunia sahaja Tuhan mengizinkan kita (melalui Kristus) untuk mengambil bahagian dalam kebenaranNya sendiri. Alkitab terus menerus mengajar bahawa mesej iman adalah mesej tentang anugerah Tuhan4,3; 20,24; 20,32).

Asas hubungan Allah dengan manusia selalu menjadi rahmat dan kebenaran. Walaupun undang-undang adalah ungkapan nilai-nilai ini, rahmat Tuhan itu sendiri dapat dilihat sepenuhnya melalui Yesus Kristus. Dengan rahmat Tuhan, kita diselamatkan hanya oleh Yesus Kristus dan bukan dengan mematuhi undang-undang. Undang-undang di mana semua orang dikutuk bukanlah perkataan terakhir Tuhan bagi kita. Kata terakhirnya untuk kita ialah Yesus. Ia adalah wahyu yang sempurna dan peribadi tentang rahmat dan kebenaran Tuhan yang Dia berikan dengan bebas kepada manusia.

Kecaman kita di bawah undang-undang adalah adil dan saksama. Kita tidak mencapai tingkah laku yang sah dari diri kita sendiri, kerana Tuhan bukanlah tawanan undang-undang dan undang-undangnya sendiri. Tuhan di dalam kita bekerja dalam kebebasan ilahi menurut kehendak-Nya. Kehendak-Nya ditentukan oleh rahmat dan penebusan. Rasul Paulus menulis yang berikut: «Aku tidak membuang anugerah Tuhan; sebab jika kebenaran datang oleh hukum, maka sia-sialah Kristus telah mati” (Galatia 2:21). Paul menggambarkan kasih karunia Tuhan sebagai satu-satunya alternatif yang dia tidak mahu buang. Rahmat bukanlah sesuatu yang boleh ditimbang dan diukur serta ditangani. Rahmat adalah kebaikan hidup Tuhan yang melaluinya Dia mengejar hati dan fikiran manusia dan mengubah keduanya. Dalam suratnya kepada gereja di Rom, Paulus menulis bahawa satu-satunya perkara yang kita cuba capai dengan usaha kita sendiri ialah upah dosa, kematian itu sendiri. Itulah berita buruk. Tetapi ada juga yang sangat baik, kerana "karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita" (Roma 6:24). Yesus adalah rahmat Tuhan. Dia adalah penebusan Tuhan, diberikan dengan cuma-cuma untuk semua orang.