Rahmat Tuhan

276 rahmatRahmat adalah perkataan pertama dalam nama kita kerana ia menggambarkan perjalanan individu dan kolektif kita kepada Tuhan dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. “Sebaliknya, kami percaya, bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus kita diselamatkan, sama seperti mereka juga” (Kisah Para Rasul 15:11). Kita "dibenarkan tanpa patut oleh kasih karunia-Nya melalui penebusan dalam Kristus Yesus" (Roma 3:24). Hanya dengan anugerah Allah (melalui Kristus) mengizinkan kita untuk mengambil bahagian dalam kebenarannya sendiri. Alkitab secara konsisten mengajar kita bahawa mesej iman adalah mesej anugerah Tuhan (Kisah 1 Kor.4,3; 20,24; 20,32).

Asas hubungan Allah dengan manusia selalu menjadi rahmat dan kebenaran. Walaupun undang-undang adalah ungkapan nilai-nilai ini, rahmat Tuhan itu sendiri dapat dilihat sepenuhnya melalui Yesus Kristus. Dengan rahmat Tuhan, kita diselamatkan hanya oleh Yesus Kristus dan bukan dengan mematuhi undang-undang. Undang-undang di mana semua orang dikutuk bukanlah perkataan terakhir Tuhan bagi kita. Kata terakhirnya untuk kita ialah Yesus. Ia adalah wahyu yang sempurna dan peribadi tentang rahmat dan kebenaran Tuhan yang Dia berikan dengan bebas kepada manusia.

Kecaman kita di bawah undang-undang adalah adil dan saksama. Kita tidak mencapai tingkah laku yang soleh atas kehendak kita sendiri, kerana Tuhan bukanlah tawanan undang-undang dan undang-undangnya sendiri. Tuhan di dalam kita bekerja dalam kebebasan ilahi menurut kehendak-Nya. Kehendak-Nya ditentukan oleh rahmat dan penebusan. Rasul Paulus menulis, “Aku tidak membuang kasih karunia Tuhan; kerana jika kebenaran oleh hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus” (Galatia 2:21). Paul menggambarkan kasih karunia Tuhan sebagai satu-satunya alternatif yang dia tidak mahu buang. Rahmat bukanlah perkara yang perlu ditimbang dan diukur dan ditukar ganti. Rahmat adalah kebaikan hidup Tuhan, yang melaluinya Dia mengejar dan mengubah hati dan fikiran manusia. Dalam suratnya kepada jemaat di Rom, Paulus menulis bahawa satu-satunya perkara yang kita cuba capai melalui usaha kita sendiri ialah upah dosa, iaitu kematian itu sendiri. Itulah berita buruknya. Tetapi ada juga yang sangat baik, kerana "karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita" (Roma 6:24). Yesus adalah rahmat Tuhan. Dia adalah keselamatan Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma untuk semua orang.