Kedatangan Tuhan

459 kedatangan tuanMenurut anda apa peristiwa terbesar yang boleh berlaku di pentas dunia? Perang Dunia Lain? Penemuan penawar penyakit yang dahsyat? Keamanan dunia, sekali dan selamanya? Mungkin hubungan dengan kecerdasan luar angkasa? Bagi berjuta-juta orang Kristian, jawapan untuk soalan ini adalah mudah: peristiwa terbesar yang akan berlaku ialah kedatangan Yesus Kristus yang kedua.

Mesej utama Alkitab

Keseluruhan sejarah alkitabiah Perjanjian Lama memfokuskan pada kedatangan Yesus Kristus sebagai Juruselamat dan Raja. Seperti yang diterangkan dalam Kejadian 1, ibu bapa pertama kita memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan melalui dosa. Walau bagaimanapun, Tuhan meramalkan kedatangan seorang Penebus untuk menyembuhkan kerosakan rohani ini. Kepada ular yang menggoda Adam dan Hawa untuk berbuat dosa, Tuhan berkata, “Dan Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya; ia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya” (Kej 3,15). Ini adalah nubuatan terawal dalam Alkitab tentang Juruselamat yang mengatasi kuasa dosa, yang dosa dan maut menguasai manusia. "Dia akan menghancurkan kepala awak." Bagaimana ini harus berlaku? Melalui kematian korban Penebus Yesus: "Engkau akan menggigit tumitnya". Dia menggenapi nubuatan ini pada kedatangannya yang pertama. Yohanes Pembaptis mengenalinya sebagai "Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia" (Yohanes 1,29). Alkitab mendedahkan kepentingan utama penjelmaan Tuhan pada kedatangan pertama Kristus dan bahawa Yesus kini memasuki kehidupan orang percaya. Dia juga berkata dengan pasti bahawa Yesus akan datang semula, dengan nyata dan dengan kuasa yang besar. Sesungguhnya, Yesus datang dengan cara yang berbeza dalam tiga cara:

Yesus telah datang

Kita manusia memerlukan penebusan Tuhan - keselamatan-Nya - kerana kita semua telah berdosa dan membawa maut ke atas kita ke dalam dunia. Yesus menjadikan keselamatan ini mungkin dengan mati menggantikan kita. Paulus menulis, “Sebab Allah berkenan, bahwa segala kepenuhan diam di dalam Dia, dan oleh Dia Ia mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi atau yang di sorga, dengan mengadakan pendamaian melalui darah-Nya di kayu salib” (Kolose. 1,19-20). Yesus menyembuhkan luka yang berlaku di Taman Eden. Melalui pengorbanannya, keluarga manusia didamaikan dengan Tuhan.

Nubuatan Perjanjian Lama merujuk kepada kerajaan Tuhan. Perjanjian Baru bermula dengan Yesus memberitakan "khabar baik Tuhan": "Waktunya sudah genap, dan Kerajaan Tuhan sudah dekat," katanya (Markus 1,14-15). Yesus, Raja kerajaan itu, berjalan di antara manusia dan mempersembahkan “sebuah korban tunggal dan selama-lamanya untuk kesalahan dosa” (Ibrani 10,12 Terjemahan Geneva baharu). Kita tidak boleh memandang rendah kepentingan penjelmaan, kehidupan dan pelayanan Yesus kira-kira 2000 tahun yang lalu.

Yesus akan datang sekarang

Ada berita baik bagi mereka yang percaya kepada Kristus: "Kamu juga telah mati oleh pelanggaran dan dosamu, yang dahulu kamu hidup menurut cara dunia ini... Tetapi Allah, yang kaya dengan belas kasihan, mempunyai dalam Kasih-Nya yang besar yang dengannya Dia mengasihi kita, yaitu kita yang telah mati dalam dosa, yang dihidupkan bersama-sama dengan Kristus - oleh kasih karunia kamu diselamatkan" (Efesus 2,1-2; 4-5).

“Allah telah membangkitkan kita bersama-sama dengan kita dan menetapkan kita di dalam sorga dalam Kristus Yesus, supaya pada zaman yang akan datang Ia menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah oleh kemurahan-Nya kepada kita dalam Kristus Yesus” (ayat 6-7). Petikan ini menerangkan keadaan kita sekarang sebagai pengikut Yesus Kristus!

Apabila orang Farisi bertanya bilakah kerajaan Tuhan akan datang, Yesus menjawab, “Kerajaan Tuhan tidak datang melalui pemerhatian; mereka juga tidak akan berkata: Lihatlah, ini dia! atau: Itu dia! Sebab sesungguhnya, Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu” (Lukas 1 Kor7,20-21). Yesus Kristus membawa kerajaan Tuhan dalam diri-Nya. Yesus tinggal di dalam kita sekarang (Galatia 2,20). Melalui Yesus di dalam kita, dia meluaskan pengaruh kerajaan Tuhan. Kedatangan dan kehidupan-Nya di dalam kita, meramalkan penyataan terakhir kerajaan Tuhan di bumi pada kedatangan Yesus yang kedua kali.

Mengapa Yesus tinggal di dalam kita sekarang? Kita perhatikan: “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu: itu adalah pemberian Allah, bukan hasil perbuatanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab kita adalah pekerjaan-Nya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan-pekerjaan baik, yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita berjalan di dalamnya” (Efesus). 2,8-10). Tuhan menyelamatkan kita dengan rahmat, bukan melalui usaha kita sendiri. Walaupun kita tidak dapat memperoleh keselamatan melalui perbuatan, Yesus tinggal di dalam kita supaya kita kini boleh melakukan perbuatan baik dan dengan itu memuliakan Tuhan.

Yesus akan datang lagi

Selepas kebangkitan Yesus, apabila murid-murid-Nya melihat Dia naik, dua malaikat bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berdiri di sana sambil memandang ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga daripada kamu, akan datang kembali seperti kamu melihat Dia naik ke syurga" (Kis. 1,11). Ya, Yesus akan datang lagi.

Pada kedatangan-Nya yang pertama, Yesus meninggalkan beberapa nubuat mesianik yang tidak digenapi. Itulah salah satu sebab mengapa ramai orang Yahudi menolaknya. Mereka menunggu Mesias sebagai pahlawan negara yang akan membebaskan mereka daripada pemerintahan Rom. Tetapi Mesias harus datang dahulu untuk mati bagi semua manusia. Hanya kemudian dia akan kembali sebagai raja yang menang, bukan sahaja meninggikan Israel, tetapi meletakkan kerajaannya yang kekal di atas semua kerajaan dunia ini. “Kerajaan-kerajaan dunia telah datang kepada Tuhan kita dan kepada Kristus-Nya, dan Dia akan memerintah selama-lamanya” (Wahyu). 11,15).

Yesus berkata, “Apabila Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya kamu berada di tempat di mana Aku berada” (Yohanes 1).4,3). Kemudian, rasul Paulus menulis kepada gereja, “Tuhan sendiri akan turun dari syurga dengan bunyi perintah, dengan bunyi penghulu malaikat dan dengan bunyi sangkakala Tuhan” (1 Tess. 4,16). Pada kedatangan Yesus yang kedua kali, orang benar yang telah mati, iaitu orang percaya yang telah mempercayakan hidup mereka kepada Yesus, akan dibangkitkan kepada keabadian dan orang percaya yang masih hidup pada kedatangan Yesus akan ditukar kepada keabadian. Semua orang akan pergi menemuinya di awan (ay. 16-17; 1. Korintus 15,51-54).

Tetapi bila?

Selama berabad-abad, spekulasi tentang kedatangan Kristus yang kedua telah menyebabkan banyak pertikaian - dan kekecewaan yang tidak terkira banyaknya kerana pelbagai senario peramal terbukti salah. Terlalu menekankan "bila Yesus akan kembali" boleh mengalihkan perhatian kita daripada fokus utama Injil. Ini adalah pekerjaan penebusan Yesus bagi semua orang, yang dicapai melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pencurahan rahmat, kasih, dan pengampunan-Nya sebagai Imam Besar syurgawi kita. Kita boleh terperangkap dalam spekulasi kenabian sehingga kita gagal untuk memenuhi peranan yang sah orang Kristian sebagai saksi di dunia. Sebaliknya, kita harus menunjukkan cara hidup yang pengasih, penuh belas kasihan, dan berpusatkan Yesus serta mengisytiharkan berita baik tentang keselamatan.

Tumpuan kami

Adalah mustahil untuk mengetahui bila Kristus akan datang semula dan oleh itu tidak relevan berbanding dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apa yang harus kita fokuskan? Terbaik untuk bersedia apabila Yesus datang lagi, bila-bila masa itu akan berlaku! “Sebab itu hendaklah kamu juga bersiap sedia,” kata Yesus, “karena Anak Manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu duga” (Matius 2).4,44 Terjemahan Geneva baharu). “Tetapi barangsiapa bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan.” (Matius 24,13 Terjemahan Geneva baharu). Tumpuan Alkitab sentiasa tertumpu kepada Yesus Kristus. Oleh itu, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus harus berkisar kepada Dia. Yesus datang ke bumi sebagai manusia dan Tuhan. Dia datang kepada kita orang percaya sekarang melalui kediaman Roh Kudus. Yesus Kristus akan datang lagi dalam kemuliaan "untuk mengubah tubuh kita yang sia-sia menjadi seperti tubuh-Nya yang mulia" (Filipi 3,21). Kemudian “ciptaan juga akan dibebaskan dari perhambaan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah” (Roma 8,21). Ya, saya datang tidak lama lagi, kata Juruselamat kita. Sebagai murid Kristus kita semua menjawab dengan satu suara: “Amin, ya, datanglah, Tuhan Yesus!” (Wahyu 2).2,20).

oleh Norman L. Shoaf


pdfKedatangan Tuhan