Yesus: Kerajaan Tuhan

515 jesus kerajaan tuhanApakah perkara terpenting dalam hidup anda? Adakah itu jesus Adakah titik fokus, titik fokus, linchpin anda, titik fokus dalam hidup anda? Yesus adalah tumpuan hidup saya. Tanpa dia saya tidak bernyawa, tanpa dia tidak ada yang berfungsi ke arah yang betul. Tetapi dengan Yesus, sungguh sukacita saya hidup dalam Kerajaan Tuhan.

Setelah kepercayaan bahawa Yesus adalah Mesias, Utusan Tuhan, Kristus, saya menegaskan kepada anda: "Anda tinggal bersama Yesus di Kerajaan Tuhan kerana itu ada di dalam anda, di tengah-tengah kita".

Orang Farisi bertanya kepada Yesus bilakah kerajaan Tuhan akan datang. Dia menjawab: "Kerajaan Tuhan tidak datang sedemikian rupa sehingga seseorang dapat mengenalinya dengan tanda-tanda luar. Seseorang juga tidak akan dapat berkata: Lihat, ini dia! Atau: Ia ada di sana! Tidak, kerajaan itu Tuhan ada di tengah-tengah kamu.Atau: "Lihatlah, kerajaan Tuhan ada di dalam kamu" (Lukas 17:20-21 New Geneva Translation).

Tidak lama selepas Yesus mula mengisytiharkan kerajaan Tuhan dengan kuasa, orang Farisi telah berada di sana. Mereka menuduhnya menghujat walaupun dia memberitahu mereka kebenaran. Dia bersaksi dalam Injilnya bahawa masanya telah tiba dan kerajaan Tuhan telah tiba (menurut Markus 1,14-15). Seorang wanita dari Samaria datang untuk menimba air di mata air Yakub. Yesus memulakan dialog dengannya: "Beri saya minum!" “Yesus menjawab: Sekiranya kamu mengetahui apa itu karunia Allah dan siapakah yang berkata kepadamu: Berilah Aku minum, nescaya kamu akan meminta kepada-Nya dan Dia akan memberimu mata air, air hidup. Tetapi barangsiapa meminum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Air yang Kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang mengalir tanpa henti sampai hidup yang kekal” (Yohanes 4,9-14 terjemahan Geneva Baharu).

Yesus juga menawarkan kepada anda cara hidup-Nya supaya ia mengalir tanpa henti antara anda dan jiran anda, sekarang dan ke dalam kehidupan kekal dalam kebangkitan. “Tetapi masanya akan datang, ya sudah tiba, apabila orang akan menyembah Allah sebagai Bapa, orang-orang yang penuh dengan Roh dan telah mengenali kebenaran. Allah adalah roh dan barangsiapa mau menyembah Dia, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran” (Yohanes 4,23-26 terjemahan Geneva Baharu).

Bagaimana anda menyembah Tuhan dengan semangat dan kebenaran? Yesus berkata: "Akulah anggur, kamu adalah pokok anggur!" Sekiranya anda tinggal di ladang anggur Yesus, anda akan menghasilkan buah, lebih banyak buah, ya banyak buah. Anda harus menggunakan buah yang Yesus berikan untuk anda berikan kepada jiran anda. Cinta, kegembiraan, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan dan pengendalian diri, cara hidup Tuhan, bukan hanya buah Roh, tetapi merupakan ungkapan kasih anda kepada jiran anda. Sumber cinta, Yesus, yang mengalir terus menerus, tidak akan pernah kering, melainkan akan mengalir ke kehidupan kekal. Ini berlaku untuk hari ini dan masa depan, di mana kerajaan Tuhan dapat dilihat dalam kepenuhannya.

Melalui anda, Yesus memperlihatkan dirinya kepada pasangan anda, anak-anak dan ibu bapa anda, rakan anda dan sesama manusia, walau bagaimana pun mereka berbeza. Yesus mahu kasih-Nya yang mengalir kepada anda mengalir melalui anda kepada orang-orang di sebelah anda. Anda ingin berkongsi cinta ini dengan orang yang anda sayangi kerana anda menghargai mereka sama seperti anda.

Anda dan saya mempunyai harapan yang hidup kerana kebangkitan Yesus dari antara orang mati memberi kita warisan yang tidak kekal: kehidupan abadi dalam kerajaan Tuhan. Saya memfokuskannya: Yesus pada Kerajaan Tuhan.

oleh Toni Püntener


pdfYesus: Kerajaan Tuhan