Penghakiman Terakhir

562 hidangan termudaAdakah anda dapat berdiri di hadapan Tuhan pada hari penghakiman? Ia adalah penghakiman semua yang hidup dan mati dan berkait rapat dengan kebangkitan. Sesetengah orang Kristian takut peristiwa ini. Ada sebab kita harus takut, kerana kita semua berdosa: "Mereka semua adalah orang berdosa dan tidak mempunyai kemuliaan yang sepatutnya mereka miliki di hadapan Tuhan" (Roma 3,23).

Berapa kerap anda melakukan dosa? Sesekali? Setiap hari? Manusia sememangnya berdosa dan dosa membawa maut. “Sebaliknya, setiap orang yang tergoda dirangsang dan terpikat oleh keinginannya sendiri. Selepas itu, apabila nafsu telah mengandung, ia melahirkan dosa; tetapi dosa, apabila sudah selesai, melahirkan maut” (Yakobus 1,15).

Kemudian bolehkah anda berdiri di hadapan Tuhan dan memberitahu Dia tentang semua perkara baik yang telah anda lakukan dalam hidup anda? Sejauh manakah anda penting dalam masyarakat, sejauh mana khidmat masyarakat yang anda lakukan? Sejauh mana kelayakan anda? Tidak - tidak satu pun daripada ini akan memberi anda akses kepada kerajaan Tuhan kerana anda masih berdosa dan Tuhan tidak boleh hidup dengan dosa. “Jangan takut, hai kawanan kecil! Kerana bapamu berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu” (Lukas 12,32). Hanya Tuhan sendiri di dalam Kristus telah menyelesaikan masalah manusia sejagat ini. Yesus menanggung semua dosa kita ke atas diri-Nya apabila Dia mati untuk kita. Sebagai Tuhan dan manusia, hanya pengorbanan-Nya yang dapat menutup dan menghapuskan semua dosa manusia - selama-lamanya dan untuk setiap orang yang menerima Dia sebagai Juruselamat.

Pada Hari Penghakiman anda akan berdiri di hadapan Tuhan melalui Roh Kudus dalam Kristus. Atas sebab ini dan hanya karena ini, Tuhan, Bapa-Mu, dengan senang hati akan memberi kamu dan semua orang yang ada di dalam Kristus kerajaan-Nya yang kekal dalam persekutuan yang kekal dengan Tuhan yang bertiga.

oleh Clifford Marsh