Kerajaan Tuhan Bahagian 1

502 tuhan kaya 1Kerajaan Tuhan selalu menjadi tumpuan banyak pengajaran Kristian, dan betul demikian. Pertikaian timbul mengenai perkara ini, terutamanya pada abad ke-20. Perjanjian sukar dicapai kerana saiz dan kerumitan bahan alkitabiah dan banyak topik teologi yang bertindih dengan topik ini. Terdapat juga perbezaan besar dalam sikap rohani yang membimbing para ulama dan pastor dan membolehkan mereka mencapai kesimpulan yang paling beragam.

Dalam siri 6 bahagian ini, saya akan menangani soalan-soalan penting mengenai Kerajaan Tuhan untuk menguatkan iman kita. Dengan berbuat demikian, saya akan kembali kepada tahap pengetahuan dan sudut pandang orang lain yang mewakili iman Kristian konvensional yang bersifat historis, yang diadaptasi oleh sejarah, yang mana kita komited dalam Rahmat Komuni Antarabangsa, sebuah iman berdasarkan Kitab Suci dan ditafsirkan dengan tumpuan kepada Yesus Kristus adalah. Ia adalah orang yang membimbing kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan, Tuhan, Anak dan Roh Kudus. Pendekatan iman ini, yang menumpukan kepada Inkarnasi dan Tritunggal, tidak akan dapat menjawab setiap soalan yang mungkin membimbangkan kita berkenaan dengan Kerajaan Tuhan, walaupun semua kebolehpercayaannya. Tetapi ia akan memberikan asas kukuh dan garis panduan yang boleh dipercayai yang membolehkan kita memahami iman dalam Alkitab.

Sepanjang 100 tahun yang lalu, terdapat peningkatan persetujuan di kalangan sarjana Alkitab yang berkongsi pemikiran teologi asas yang sama seperti yang kita miliki mengenai persoalan utama iman. Ia adalah mengenai kebenaran dan kebolehpercayaan wahyu alkitabiah, pendekatan yang baik terhadap tafsiran alkitabiah dan asas pemahaman Kristian (doktrin) berkenaan dengan soalan-soalan seperti ketuhanan Kristus, Tritunggal Tuhan, peranan utama kerja rahmat. Tuhan, seperti yang diterangkan dalam Kristus digenapi oleh kuasa Roh Kudus, dan pekerjaan penebusan Tuhan dalam konteks sejarah, supaya ia dapat diselesaikan dengan matlamat yang diberikan Tuhan, iaitu akhir.

Jika kita dapat menarik hasil daripada doktrin ramai cendekiawan, dua penasihat nampaknya sangat membantu dalam membawa kesaksian alkitabiah yang tidak terkira banyaknya tentang kerajaan Tuhan ke dalam satu keseluruhan yang koheren (koheren): George Ladd, yang menulis dari perspektif penyelidikan alkitabiah, dan Thomas F. Torrance, yang mewakili sudut pandangan teologi dengan sumbangannya. Sudah tentu, kedua-dua ulama ini telah belajar daripada ramai orang lain dan merujuk kepada mereka dalam pemikiran mereka. Anda telah melihat bahan penyelidikan alkitabiah dan teologi yang luas.

Dengan melakukannya, mereka telah memberi penekanan pada kitab suci yang sesuai dengan landasan asas, alkitabiah dan teologi yang telah disebutkan di atas dan mencerminkan hujah-hujah yang paling koheren, paling mudah difahami dan paling komprehensif berkenaan dengan kerajaan Tuhan. Bagi saya, saya akan membahas aspek terpenting dari hasilnya yang akan memajukan pertumbuhan dan pemahaman iman kita.

Makna utama Yesus Kristus

Ladd dan Torrance kedua-duanya telah menegaskan bahawa wahyu alkitabiah dengan jelas mengenal pasti kerajaan Tuhan dengan orang dan kerja penyelamatan Yesus Kristus. Dia sendiri menjelmakan dan mewujudkannya. kenapa? Kerana dia adalah raja segala ciptaan. Dalam pekerjaan rohaninya sebagai pengantara antara Tuhan dan ciptaan, pemerintahannya digabungkan dengan unsur keimamatan dan kenabian. Kerajaan Tuhan benar-benar wujud dengan dan melalui Yesus Kristus; kerana dia memerintah di mana sahaja dia berada. Kerajaan Allah adalah kerajaan-Nya. Yesus memberitahu kita, “Dan Aku akan menjadikan kerajaanmu milikmu, sama seperti Bapa-Ku telah menjadikannya bagi-Ku, untuk makan dan minum pada meja-Ku dalam Kerajaan-Ku, dan untuk duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel” (Lukas 2). Cor2,29-satu).

Pada masa lain, Yesus menyatakan bahawa kerajaan Tuhan adalah miliknya. Dia berkata, “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini” (Yohanes 18,36). Oleh itu, kerajaan Tuhan tidak dapat difahami secara berasingan daripada siapa Yesus dan tentang apa semua kerja penyelamatan-Nya. Mana-mana tafsiran Kitab Suci atau mana-mana sinopsis teologi bahan eksegetik, yang tidak menafsirkan kerajaan Tuhan berdasarkan peribadi dan pekerjaan Yesus Kristus, menjauhkan diri dari pusat pengajaran Kristian. Ia pasti akan datang kepada kesimpulan yang berbeza daripada yang beroperasi dari pusat kehidupan iman Kristian ini.

Bagaimanakah kita sekarang, bermula dari pusat kehidupan itu, belajar untuk memahami apa itu kerajaan Tuhan? Pertama sekali, kita harus ambil perhatian bahawa Yesus sendiri yang mengumumkan kedatangan kerajaan Tuhan dan menjadikan fakta ini sebagai tema pengajaran-Nya yang menyeluruh (Markus. 1,15). Dengan Yesus kewujudan sebenar kerajaan bermula; dia bukan sahaja membawa mesej mengenai perkara ini. Kerajaan Tuhan boleh dialami di mana sahaja Yesus berada; kerana dia adalah raja. Kerajaan Tuhan benar-benar wujud dalam kehadiran dan tindakan Raja Yesus yang hidup.

Dari titik permulaan ini, semua yang dikatakan Yesus dan menyampaikan sifat kerajaannya. Empayar yang dia mahu memberi kita sama dengan wataknya. Dia membawa kita ke dalam kerajaan tertentu ke sebuah empayar yang merangkumi watak dan tujuannya sendiri. Oleh itu, idea-idea kita mengenai Kerajaan Tuhan mestilah sejajar dengan siapa Yesus. Anda perlu mencerminkannya dalam semua aspeknya. Mereka harus dibawa dengan cara yang semua deria kita merujuk dan mengingatkan kita kepadanya, sehingga kita memahami bahawa kerajaan ini adalah miliknya. Ia miliknya dan mempunyai tandatangannya di mana-mana. Ini bererti bahawa Kerajaan Tuhan adalah terutamanya mengenai pemerintahan atau pemerintahan Kristus, dan tidak seperti beberapa tafsiran mencadangkan, tentang alam syurga atau lokasi spasial atau geografi. Di mana sahaja pemerintahan Kristus sedang bekerja mengikut kehendak dan tujuannya, ada kerajaan Tuhan.

Di atas semua, kerajaannya mesti dihubungkan dengan takdirnya sebagai penebus dan dengan itu dikaitkan dengan penjelmaan, proksi, penyaliban, kebangkitan, kenaikan dan kembali kepada keselamatan kita. Ini bererti bahawa pemerintahannya sebagai raja tidak dapat difahami sebagai terpisah dari karyanya sebagai pengkaji dan pengantara, yang dia sebagai nabi dan imam. Kesemua ketiga fungsi Perjanjian Lama ini, seperti yang termaktub dalam Musa, Harun dan Daud, tersambung secara unik dan terwujud dalam dirinya.

Peraturan dan kehendaknya adalah tertakluk kepada syor untuk mencadangkan penciptaannya, hatinya dan kebaikannya, iaitu untuk melibatkannya dalam masyarakat, penyertaan dan penyertaan yang berikut, dengan mendamaikan kita dengan Tuhan melalui kematiannya di atas salib. Akhirnya, apabila kita meletakkan diri kita di bawah topi, kita berkongsi dalam pemerintahannya dan menikmati perkongsian dalam kerajaannya. Dan pemerintahannya menimbulkan sifat-sifat kasih Allah yang dia bawa kepada kita dalam Kristus dan dengan kepercayaan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Mengasihi Tuhan dan cinta kepada jiran seseorang, seperti yang termaktub dalam Yesus, ini mengungkapkan penyertaan kita dalam kerajaannya. Kerajaan Allah diperlihatkan dalam sebuah masyarakat, umat, sebuah masyarakat dalam perjanjian dengan Tuhan berdasarkan Yesus Kristus dan dengan demikian juga antara satu sama lain dalam semangat Tuhan.

Tetapi kasih seperti itu yang dialami dalam masyarakat, semasa kita mengambil bahagian dalam Kristus, berpunca daripada kepercayaan (iman) yang hidup kepada Tuhan yang hidup dan penebusan dan ketuhanan-Nya, sebagaimana ia dilaksanakan secara berterusan melalui Kristus. Oleh itu, kepercayaan kepada Yesus Kristus berkait rapat dengan integrasi ke dalam kerajaan-Nya. Ini kerana Yesus bukan sahaja mengisytiharkan bahawa dengan kedatangan-Nya yang semakin hampir, kerajaan Tuhan juga akan mendekat, tetapi juga memerlukan iman dan keyakinan. Jadi, kita membaca, “Tetapi setelah Yohanes dipenjarakan, Yesus datang ke Galilea dan memberitakan Injil Tuhan, dengan mengatakan, 'Waktunya sudah genap, dan kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil” (Markus 1,14-15). Kepercayaan kepada kerajaan Tuhan berkait rapat dengan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Untuk mempercayai dia dalam iman bermakna bergantung pada pemerintahan atau pemerintahannya, kerajaan pembangunan masyarakatnya.

Untuk mencintai Yesus dan bersamanya, Bapa bermaksud untuk mencintai dan mempercayai semua manifestasi diri yang nyata di dalam kerajaannya.

Pemerintahan kerajaan Yesus Kristus

Yesus adalah raja segala raja, memerintah seluruh alam semesta. Tiada satu sudut pun di seluruh kosmos yang terlepas daripada kuasa penebusannya. Maka dia memberitakan bahawa semua kuasa di syurga dan di bumi telah diberikan kepadanya (Matius 28,18), iaitu di atas semua ciptaan. Segala sesuatu diciptakan melalui dia dan untuk dia, seperti yang dijelaskan oleh rasul Paulus (Kolose 1,16).

Mengulas semula janji Tuhan kepada Israel, Yesus Kristus adalah "Raja segala raja dan Tuhan segala tuan" (Mazmur 13).6,1-3; 1 Timotius 6,15; Wahyu 19,16). Dia mempunyai kuasa penguasaan yang layak baginya; Dialah yang melalui-Nya segala sesuatu telah diciptakan dan yang oleh kuasa-Nya dan kehendak-Nya yang memberi hidup menerima segala-galanya (Ibrani). 1,2-3; Kolose 1,17).

Pastinya telah menjadi jelas bahawa Yesus, Tuhan Alam semesta ini, tidak mengenal siapa pun, tidak ada saingan, tidak dari segi penciptaan maupun rahmat keselamatan kita yang tidak ternilai. Walaupun terdapat penyokong, penyihir dan usurpers yang tidak mempunyai kuasa mahupun kehendak untuk mencipta dan memberi hidup, Yesus membawa semua musuh yang menentang pemerintahannya untuk berlutut dan menghancurkannya. Sebagai pengantara daging bapanya, Anak Tuhan, berdasarkan Roh Kudus, menentang segala sesuatu yang berdiri di jalan ciptaannya yang dinasihatkan dan takdir Yang Maha Kuasa untuk semua makhluk. Setakat yang dia menentang semua pasukan yang merosakkan atau memusnahkan penciptaannya yang berjaya dan mengancam untuk menyimpang dari matlamatnya yang indah, dia menunjukkan kecintaannya terhadap penciptaan ini. Jika dia tidak melawan mereka yang ingin memusnahkan mereka, dia tidak akan menjadi Tuhan yang mencintai dia. Yesus ini, dengan Bapa surgawi dan Roh Kudus, terus-menerus menentang semua kejahatan yang torpedo, memutarbelitkan dan memusnahkan kehidupan dan hubungan berasaskan cinta, berasaskan komuniti dengannya dan sebagai satu sama lain dan dengan penciptaan. Agar takdir asalnya yang terakhir akan dipenuhi, semua pasukan yang menentang pemerintahannya dan haknya harus menyerah kepadanya atau mereka akan dimusnahkan. Kejahatan tidak mempunyai masa depan di dalam kerajaan Tuhan.

Jadi Yesus melihat dirinya sendiri, seperti yang digambarkan oleh saksi-saksi Perjanjian Baru, sebagai pemenang yang membawa penebusan, yang membebaskan umat-Nya dari segala kejahatan dan semua musuh. Dia membebaskan para tahanan (Luk 4,18; 2. Korintus 2,14). Dia memindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang-Nya (Kolose 1,13). Dia "menyerahkan diri-Nya untuk dosa-dosa kita... untuk menyelamatkan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah Bapa kita" (Galatia). 1,4). Tepat dalam pengertian ini yang harus difahami bahawa Yesus "[...] telah mengalahkan dunia" (Yohanes 1).6,33). Dan dengan itu dia menjadikan “segala sesuatu baru!” (Wahyu 21,5; Matius 19,28). Skop kosmik pemerintahannya dan penaklukan semua kejahatan di bawah pemerintahannya membuktikan di luar imaginasi kita tentang keajaiban pemerintahan diraja yang ditanggung oleh rahmat.

oleh Gary Deddo


pdfKerajaan Allah (bahagian 1)