Hubungan: model Kristus

495 hubungan yang dimodelkan dengan christi“Sebab oleh hukum Taurat aku mati bagi hukum Taurat, supaya aku hidup bagi Allah. Saya disalibkan bersama Kristus. Saya hidup, tetapi sekarang bukan saya, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Sebab apa yang sekarang aku hidup dalam daging, aku hidup dalam iman kepada Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan diri-Nya bagiku” (Galatia 2,19-satu).

Terdapat masalah kerohanian yang serius dalam masyarakat Korintus. Dia adalah seorang gereja yang berbakat, tetapi pemahamannya tentang Injil telah terganggu. Jelas ada "darah buruk" antara orang Korintus dan Paulus. Ada yang mempersoalkan pesan dan kewibawaan rasul. Terdapat juga demarkasi antara adik beradik yang tergolong dalam kelas sosial yang berbeza. Cara mereka "merayakan" Perjamuan Tuhan adalah eksklusif. Orang kaya diberi layanan istimewa, sementara yang lain tidak termasuk dalam penyertaan. Partisanship dipraktikkan yang tidak mengikuti teladan Yesus dan melanggar semangat Injil.

Walaupun Yesus Kristus pastinya adalah titik tumpuan perayaan Perjamuan Tuhan, kita tidak boleh mengabaikan kepentingan Tuhan meletakkan kesatuan tubuh orang percaya. Jika kita satu dalam Yesus, kita juga harus satu dalam satu sama lain. Apabila Paulus bercakap tentang pengakuan sebenar tubuh Tuhan (1. Korintus 11,29), dia juga mempunyai aspek ini dalam fikiran. Alkitab adalah tentang hubungan. Mengenal Tuhan bukan sekadar latihan intelektual. Perjalanan harian kita bersama Kristus hendaklah ikhlas, sengit, dan nyata. Kita sentiasa boleh bergantung pada Yesus. Kita penting baginya. Ketawa kita, kerisauan kita, dia nampak semuanya. Apabila kasih Tuhan menyentuh hidup kita dan kita mengecapi rahmat syurgaNya yang tidak dapat digambarkan, cara kita berfikir dan bertindak boleh berubah. Kami ingin menjadi orang kudus yang dibayangkan oleh Penebus kami. Ya, kita bergelut dengan dosa peribadi kita. Tetapi dalam Kristus kita telah dinyatakan benar. Melalui keesaan dan penyertaan kita dalam dia kita didamaikan dengan Tuhan. Di dalam Dia kita dikuduskan dan dibenarkan, dan penghalang yang menjauhkan kita dari Tuhan telah disingkirkan. Apabila kita berbuat dosa menurut daging, Tuhan sentiasa bersedia untuk mengampuni. Oleh kerana kita telah didamaikan dengan Pencipta kita, kita juga ingin berdamai antara satu sama lain.

Ada di antara kita yang sepatutnya berurusan dengan percanggahan yang terkumpul antara rakan kongsi, anak, saudara, rakan atau jiran. Kadang-kadang ini adalah langkah yang sukar. Kebanggaan kepala dapat menghalang cara kita. Ia memerlukan kerendahan hati. Yesus suka melihat umatnya berusaha bersatu padu bila mungkin. Apabila Yesus Kristus kembali - suatu peristiwa yang ditangani dalam sakramen - kita akan menjadi satu dengan dia. Tiada apa-apa yang akan memisahkan kita daripada cintanya dan kita akan selamat untuk keabadian dalam penjagaannya. Kami mahu mencapai cedera di dunia ini dan melakukan bahagian kami untuk menjadikan Kerajaan Tuhan kelihatan dalam semua bidang kehidupan hari ini. Tuhan untuk kita, dengan kita dan melalui kita.

oleh Santiago Lange


pdfPerhubungan mengikut contoh Kristus