PERCAYA


Tuhan yang ketiga

Menurut keterangan Kitab Suci, Tuhan adalah makhluk ilahi dalam tiga orang yang kekal, sama tetapi berbeza, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, kekal, tidak berubah, maha kuasa, maha tahu, di mana-mana. Dia adalah pencipta syurga dan bumi, penyelenggara alam semesta dan sumber keselamatan bagi manusia. Walaupun transenden, Allah bertindak secara langsung dan secara peribadi kepada manusia. Tuhan adalah cinta dan kebaikan tak terhingga ...

Tuhan, bapa

Tuhan Bapa adalah orang pertama Ketuhanan, Yang Tanpa Asal, yang daripadanya Putera telah diperanakkan sebelum kekekalan dan daripadanya Roh Kudus keluar selama-lamanya melalui Putera. Bapa, yang mencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan melalui Anak, mengutus Anak untuk menjadi keselamatan dan memberikan Roh Kudus untuk pembaharuan dan penerimaan kita sebagai anak-anak Tuhan. (Johannes 1,1.14, 18; Rom 15,6; Kolose 1,15-16; John 3,16; 14,26; 15,26; orang Rom...

Tuhan, anak lelaki

Tuhan, Anak, adalah orang kedua Ketuhanan yang dicipta oleh Bapa sejak dahulu. Dia adalah kata dan rupa Bapa melalui dia dan Allah menciptakan segala sesuatu untuknya. Ia telah dihantar dari Bapa sebagai Yesus Kristus, Tuhan, yang dinyatakan dalam daging untuk membolehkan kita mencapai keselamatan. Dia diterima oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari Perawan Maria, dia adalah semua Tuhan dan semua manusia, bersatu dua sifat dalam satu orang. Dia, anak lelaki ...

Roh Kudus

Roh Kudus adalah orang ketiga Ketuhanan dan pergi selamanya dari Bapa melalui Anak. Dia adalah penghibur yang dijanjikan oleh Yesus Kristus bahawa Tuhan telah mengirim kepada semua orang yang beriman. Roh Kudus tinggal di dalam kita, menyatukan kita dengan Bapa dan Anak, dan mengubah kita melalui pertobatan dan penyucian dan, melalui pembaharuan tetap, menyelaraskan kita dengan imej Kristus. Roh Kudus adalah sumber inspirasi dan nubuat dalam Alkitab dan sumber perpaduan dan ...

Kerajaan Tuhan

Kerajaan Tuhan, dalam pengertian yang luas, adalah kedaulatan Tuhan. Pemerintahan Tuhan sudah jelas dalam gereja dan dalam kehidupan setiap orang percaya yang tunduk kepada kehendaknya. Kerajaan Tuhan akan ditetapkan sepenuhnya sebagai satu susunan dunia selepas kedatangan Kristus yang kedua kali, apabila segala sesuatu akan tunduk kepadanya. (Mazmur 2,6-9; ke-93,1-2; Lukas 17,20-21; Daniel 2,44; Mark 1,14-15; 1. Korintus 15,24-28; epiphany 11,15; 21.3.22/27/2; 2,1-5) Masa kini dan akan datang...

Manusia [manusia]

Tuhan menciptakan lelaki, lelaki dan perempuan, dalam imej Allah. Tuhan memberkati manusia dan memerintahkan dia untuk bertambah banyak dan mengisi bumi. Cinta, Tuhan memberikan manusia kuasa untuk tunduk kepada bumi sebagai pelayan dan memerintah makhluknya. Dalam kisah penciptaan, manusia adalah mahkota penciptaan; orang pertama ialah Adam. Dilambangkan oleh Adam, yang berdosa, umat manusia hidup dalam pemberontakan terhadap penciptanya dan ...

Kitab Suci

Kitab Suci adalah Firman Allah yang diilhami, kesaksian teks yang setia tentang Injil, dan penafsiran Allah yang benar dan tepat kepada manusia. Dalam hal ini, Kitab Suci adalah benar dan tidak benar bagi Gereja dalam semua persoalan pengajaran dan kehidupan. Bagaimanakah kita tahu siapa Yesus dan apa yang diajar oleh Yesus? Bagaimanakah kita tahu jika Injil adalah benar atau palsu? Apakah dasar berwibawa untuk pengajaran dan kehidupan? Alkitab adalah ...

Gereja

Jemaat, Tubuh Kristus, adalah masyarakat semua yang percaya kepada Yesus Kristus dan di mana Roh Kudus tinggal. Misi Gereja adalah untuk memberitakan Injil, untuk mengajar semua yang diperintahkan Kristus, untuk membaptis, dan untuk merawat kawanan. Dalam memenuhi mandat ini, Gereja, dipandu oleh Roh Kudus, mengambil Alkitab sebagai panduan dan sentiasa dipandu oleh Yesus Kristus, kepala hidupnya. Alkitab berkata: Siapa di dalam Kristus ...

Orang Kristian

Sesiapa yang meletakkan kepercayaan mereka kepada Kristus adalah seorang Kristian. Dengan pembaharuan oleh Roh Kudus, orang Kristian mengalami kelahiran baru dan dibawa ke dalam hubungan yang betul dengan Tuhan dan sesama manusia melalui rahmat Tuhan melalui pengangkatan. Kehidupan seorang Kristian ditandai dengan buah Roh Kudus. (Rom 10,9-13; Galatia 2,20; John 3,5-7; Mark 8,34; John 1,12-13; 3,16-17; orang Rom 5,1; 8,9; Yohanes 13,35; Galatia 5,22-23) Apakah ertinya mempunyai anak ...

Dunia malaikat

Malaikat diciptakan makhluk roh. Anda dikurniakan kehendak bebas. Malaikat-malaikat kudus melayani Tuhan sebagai utusan dan agen, adalah roh yang tunduk kepada mereka yang akan memperoleh keselamatan, dan akan menemani Kristus pada kedatangan-Nya. Malaikat yang tidak taat dipanggil syaitan, roh jahat, dan roh najis. Malaikat adalah makhluk roh, utusan dan hamba Allah. (Ibrani 1,14; epiphany 1,1; 22,6; Matius 25,31; 2. Peter 2,4; Mark 1,23; Matthew 10,1) ...

Syaitan

Iblis adalah malaikat yang jatuh, pemimpin kekuatan jahat di dunia roh. Di dalam Alkitab, dia ditangani dalam pelbagai cara: syaitan, musuh, jahat, pembunuh, pembohong, pencuri, penipu, penuduh saudara, naga, dewa dunia ini. Dia sentiasa memberontak terhadap Tuhan. Kerana pengaruhnya, dia menanam kepencuan, khayalan dan ketidakpatuhan di kalangan manusia. Dia sudah dikalahkan dalam Kristus, dan pemerintahannya dan pengaruhnya sebagai Tuhan ...

Injil

Injil adalah berita baik tentang keselamatan melalui anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Ia adalah berita bahawa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, bahawa dia telah dikuburkan, menurut kitab suci, telah dibangkitkan pada hari ketiga, dan kemudian menampakkan diri kepada murid-murid-Nya. Injil adalah berita baik bahawa kita boleh memasuki kerajaan Tuhan melalui kerja penyelamatan Yesus Kristus. (1. Korintus 15,1-5; Kisah Para Rasul 5,31; Lukas 24,46-48; Johannes ...

Tingkah laku orang Kristian

Tingkah laku Kristian adalah berdasarkan kepercayaan dan kesetiaan pengasih kepada Penyelamat kita, yang mengasihi kita dan menyerahkan diri-Nya untuk kita. Kepercayaan kepada Yesus Kristus dinyatakan dalam iman dalam Injil dan dalam perbuatan kasih. Melalui Roh Kudus, Kristus mengubah hati orang percaya-Nya dan menjadikan mereka berbuah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kebaikan, kelemahlembutan, penguasaan diri, keadilan dan kebenaran. (1. Johannes ...

Rahmat Tuhan

Rahmat Allah adalah nikmat yang tidak ternilai yang Allah sudi berikan kepada semua ciptaan. Dalam pengertian yang luas, rahmat Tuhan dinyatakan dalam setiap tindakan penyataan diri ilahi. Terima kasih kepada rahmat manusia dan seluruh alam semesta ditebus dari dosa dan kematian melalui Yesus Kristus, dan terima kasih kepada rahmat manusia memperoleh kuasa untuk mengenal dan mengasihi Tuhan dan Yesus Kristus dan masuk ke dalam kegembiraan keselamatan abadi dalam Kerajaan tuhan. (Kolose 1,20;...

dosa

Dosa adalah keburukan, suatu keadaan pemberontakan terhadap Tuhan. Dari saat dosa datang ke dunia melalui Adam dan Hawa, manusia telah berada di bawah kuk dosa - kuk yang hanya dapat dihapuskan oleh karunia Allah melalui Yesus Kristus. Keadaan manusia yang berdosa menunjukkan dirinya dalam kecenderungan untuk meletakkan diri dan kepentingan seseorang di atas Allah dan kehendaknya. Dosa membawa kepada pengasingan dari Tuhan dan penderitaan dan kematian. Kerana semua ...

Iman dalam Tuhan

Iman dalam Tuhan adalah karunia dari Allah, berakar umbi dalam anaknya yang beranak dan diterangi oleh kata abadinya melalui kesaksian Roh Kudus dalam Kitab Suci. Kepercayaan kepada Tuhan menjadikan hati dan pikiran manusia menerima rahmat Tuhan, keselamatan. Melalui Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus, iman membolehkan kita menjadi masyarakat rohani dan menjadi setia kepada Tuhan, Bapa kita. Yesus Kristus adalah pencetus dan pencipta ...

Keselamatan

Keselamatan adalah pemulihan persahabatan manusia dengan Allah dan penebusan semua penciptaan dari perhambaan dosa dan kematian. Tuhan memberikan keselamatan bukan hanya untuk kehidupan sekarang, tetapi untuk selamanya kepada setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penebus. Keselamatan adalah hadiah dari Tuhan, dimungkinkan oleh anugerah, yang diberikan oleh iman kepada Yesus Kristus, tidak diperolehi oleh kebaikan pribadi atau ...

jaminan keselamatan

Alkitab mengesahkan bahawa semua orang yang tetap beriman kepada Yesus Kristus akan diselamatkan dan tidak ada yang akan merebut mereka dari tangan Kristus. Alkitab menekankan kesetiaan Tuhan yang tak terhingga dan kecukupan mutlak Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Ia juga menyoroti kasih kekal Allah bagi semua orang dan menggambarkan Injil sebagai kuasa Tuhan untuk keselamatan semua orang yang percaya. Mempunyai kepastian keselamatan ini, orang percaya akan ...

justifikasi

Pembenaran adalah tindakan anugerah daripada Tuhan dalam dan melalui Yesus Kristus, yang melaluinya orang percaya dibenarkan di mata Tuhan. Oleh itu, melalui iman kepada Yesus Kristus, manusia diberikan pengampunan Tuhan dan dia mendapat kedamaian dengan Tuhan dan Penyelamatnya. Kristus adalah keturunan dan perjanjian lama sudah lapuk. Dalam perjanjian baru, hubungan kita dengan Tuhan adalah berdasarkan asas yang berbeza, ia berdasarkan perjanjian yang berbeza. (Roma 3:21-31; 4,1-8; ...

Sabat Kristian

Sabat Kristian adalah kehidupan di dalam Yesus Kristus, di mana setiap orang percaya mendapat rehat sejati. Sabat mingguan hari ketujuh yang diperintahkan oleh Israel dalam Sepuluh Perintah adalah bayangan yang menunjukkan realiti sebenar Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus sebagai tanda realiti sebenar. (Ibrani 4,3.8-10; Matthew 11,28-30; 2. Musa 20,8:11–; Kolose 2,16-17) Merayakan keselamatan dalam Penyembahan Kristus adalah respons kita terhadap perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan untuk kita. ...

penyesalan

Pertobatan (juga diterjemahkan sebagai "pertobatan") terhadap Tuhan yang pemurah adalah perubahan sikap, yang dibawa oleh Roh Kudus dan berakar pada Firman Tuhan. Pertobatan termasuk menyedari akan dosa sendiri dan menemani kehidupan baru, dikuduskan melalui iman kepada Yesus Kristus. (Kisah Para Rasul 2,38; orang Rom 2,4; 10,17; Rom 12,2) Belajar untuk memahami taubat Satu ketakutan yang dahsyat, "adalah gambaran seorang pemuda kerana ketakutannya yang besar bahawa Tuhan memilikinya kerana ...

pengudusan

Penyucian adalah tindakan kasih karunia yang melaluinya Tuhan mengaitkan kebenaran dan kekudusan Yesus Kristus kepada orang percaya dan memasukkannya ke dalamnya. Pengudusan dialami melalui iman kepada Yesus Kristus dan dilaksanakan melalui kehadiran Roh Kudus dalam diri manusia. (Romawi 6,11; 1. Johannes 1,8-9; orang Rom 6,22; 2. Tesalonika 2,13; Galatia 5:22-23) Penyucian Menurut Kamus Oxford Ringkas, menguduskan bermaksud "menyucikan atau menjaga sesuatu yang kudus," atau "dari dosa ...

ibadah

Ibadat adalah tindak balas ilahi kepada kemuliaan Allah. Ia didorong oleh cinta ilahi dan timbul dari wahyu diri ilahi untuk penciptaannya. Dalam ibadat, orang percaya memasuki komunikasi dengan Tuhan Bapa melalui Yesus Kristus, yang ditengah melalui Roh Kudus. Ibadat juga bermakna memberi keutamaan dan keutamaan kepada Allah dalam segala hal. Ia memperlihatkan dirinya dalam sikap dan tindakan ...

pembaptisan

Pembaptisan air adalah tanda pertobatan orang percaya, tanda bahawa dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, adalah penyertaan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dibaptis "dengan Roh Kudus dan api" merujuk kepada kerja pembaharuan dan pembersihan Roh Kudus. Gereja Tuhan Sedunia mempraktikkan pembaptisan dengan rendaman. (Matius 28,19; Kisah Para Rasul 2,38; orang Rom 6,4-5; Lukas 3,16; 1. Korintus 12,13; 1. Peter 1,3-9; Matthew...

Perjamuan Tuhan

Perjamuan Tuhan adalah ingatan tentang apa yang Yesus lakukan pada masa lalu, sebagai lambang hubungan kita sekarang dengannya, dan janji akan apa yang akan dilakukannya pada masa akan datang. Apabila kita merayakan sakramen, kita mengambil roti dan wain untuk mengenang Juruselamat kita dan mengumumkan kematiannya sehingga dia datang. Sakramen adalah penyertaan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan kita, yang memberikan tubuhnya dan menumpahkan darahnya sehingga kita akan diampuni ...

Pengawalan kewangan

Pengawalan kewangan Kristian bermaksud berurusan dengan sumber-sumber peribadi dengan cara yang mencerminkan kasih dan kemurahan Allah. Ini termasuk kewajipan untuk menyumbangkan sebahagian daripada dana peribadi kepada kerja Gereja. Misi gereja yang diberikan Tuhan adalah untuk menderma untuk memberitakan Injil dan untuk merawat kawanan. Memberi dan mendermakan mencerminkan penghormatan, iman, ketaatan dan ...

Struktur pengurusan gereja

Ketua gereja ialah Yesus Kristus. Dia menyatakan kehendak Bapa kepada Gereja melalui Roh Kudus. Melalui kitab suci, Roh Kudus mengajar dan memperkasakan gereja untuk melayani keperluan masyarakat. Gereja Tuhan Sedunia berusaha untuk mengikuti bimbingan Roh Kudus dalam penjagaan jemaahnya dan juga dalam pelantikan penatua, diakon dan diakon serta pemimpin. (Kolose 1,18; Efesus 1,15-23; Yohanes 16,13-15; ...

Nubuatan Alkitab

Nubuatan menyatakan kehendak dan rancangan Tuhan bagi manusia. Dalam nubuatan alkitabiah, Tuhan menyatakan bahawa dosa manusia diampuni melalui pertobatan dan iman dalam pekerjaan penebusan Yesus Kristus. Nubuatan menyatakan Tuhan sebagai Pencipta dan Hakim yang mahakuasa atas segala sesuatu dan menjamin manusia akan kasih, rahmat dan kesetiaan-Nya serta mendorong orang percaya untuk menjalani kehidupan yang saleh dalam Yesus Kristus. (Yesaya 46,9-11; Lukas 24,44-48; ...

Kedatangan kedua Kristus

Seperti yang dijanjikan-Nya, Yesus Kristus akan kembali ke bumi untuk menghakimi dan memerintah semua orang dalam kerajaan Tuhan. Kedatangan-Nya yang kedua dalam kuasa dan kemuliaan akan kelihatan. Peristiwa ini mengantarkan kebangkitan dan ganjaran orang-orang kudus. (Yohanes 14,3; epiphany 1,7; Matius 24,30; 1. Tesalonika 4,15-17; Wahyu 22,12) Adakah Kristus Akan Kembali? Pada pendapat anda, apakah peristiwa terbesar yang boleh berlaku di pentas dunia? ...

Warisan orang yang setia

Warisan orang percaya adalah keselamatan dan hidup kekal dalam Kristus sebagai anak-anak Tuhan dalam persekutuan dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Malah sekarang bapa sedang memindahkan orang beriman ke kerajaan anaknya; warisan mereka dipegang di syurga dan akan diberikan sepenuhnya pada kedatangan Kristus yang kedua. Orang-orang kudus yang dibangkitkan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan Tuhan. (1. Johannes 3,1-2; 2,25; Roma 8: 16-21; Kolose 1,13; Daniel 7,27; 1. Peter 1,3-5; ...

Penghakiman Terakhir [penghakiman kekal]

Pada akhir zaman, Tuhan akan mengumpulkan semua yang hidup dan mati di hadapan takhta surgawi Kristus untuk penghakiman. Orang benar akan menerima kemuliaan kekal, orang jahat akan dihukum di lautan api. Dalam Kristus, Tuhan menyediakan peruntukan yang baik dan adil untuk semua orang, termasuk mereka yang kelihatan tidak percaya kepada Injil ketika mereka mati. (Matius 25,31-32; Perbuatan 24,15; John 5,28-29; Wahyu 20,11: 15; 1. Timothy 2,3-6; 2. Peter 3,9;...

neraka

Neraka adalah pemisahan dan pengasingan dari Tuhan yang dipilih orang berdosa. Dalam Perjanjian Baru, neraka digambarkan sebagai "kolam berapi", "kegelapan" dan Gehenna (selepas Tal Hinnom dekat Yerusalem, tempat pembakaran untuk menolak). Neraka digambarkan sebagai hukuman, penderitaan, siksaan, kehancuran kekal, kengerian dan kertakan gigi. Scheol dan Hades, dua istilah yang sering diterjemahkan dengan "neraka" dan "kubur" dari Alkitab ...

Syurga

"Syurga" sebagai istilah alkitabiah menunjukkan tempat kediaman pilihan Tuhan, serta takdir kekal semua anak-anak Tuhan yang ditebus. “Berada di syurga” bermaksud: kekal bersama Tuhan dalam Kristus di mana tidak ada lagi kematian, perkabungan, tangisan dan kesakitan. Syurga digambarkan sebagai "kegembiraan yang kekal", "kebahagiaan", "kedamaian" dan "kebenaran Tuhan". (1. Raja-raja 8,27-30; 5. Musa 26,15; Matthew 6,9; Kisah Para Rasul 7,55-56; Yohanes 14,2-3; Wahyu 21,3-4; ke-22,1-5; 2. ...

Negeri pertengahan

Keadaan pertengahan ialah keadaan di mana orang mati berada sehingga kebangkitan badan. Bergantung kepada tafsiran kitab suci yang berkaitan, orang Kristian mempunyai pandangan yang berbeza tentang sifat keadaan pertengahan ini. Beberapa petikan mencadangkan bahawa orang mati mengalami keadaan ini secara sedar, yang lain bahawa kesedaran mereka padam. The Worldwide Church of God percaya bahawa kedua-dua pandangan harus dihormati. (Yesaya 14,9-10; Ezekiel...

Milenium ini

Milenium adalah tempoh masa yang diterangkan dalam Kitab Wahyu di mana para martir Kristian akan memerintah dengan Yesus Kristus. Selepas milenium, ketika Kristus telah mengetuk semua musuh dan diserahkan kepada semua hal, ia akan menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa dan langit dan bumi akan menjadi redone. Beberapa tradisi Kristian harfiah menafsirkan milenium sebagai seribu tahun sebelum atau sesudah kedatangan Kristus; ...

Kepercayaan sejarah

Akidah (akidah, dari bahasa Latin "Saya percaya") ialah rumusan ringkasan kepercayaan. Ia ingin menyenaraikan kebenaran penting, menjelaskan pernyataan doktrin, memisahkan kebenaran daripada kesilapan. Ia biasanya ditulis dengan cara yang mudah untuk dihafal. Beberapa petikan dalam Alkitab mempunyai sifat pengakuan iman. Jadi Yesus menggunakan skema berdasarkan 5. Musa 6,4-9, sebagai syahadat. Paul membuat...