khutbah

139 diberitakan

Anda mungkin bertanya, "Apakah khutbah?"
Jawapan paling mudah: ucapan. Seorang bercakap dan ramai yang mendengar. Matlamat ucapan ini adalah untuk menjadikan teks lama Alkitab dapat difahami. Ini termasuk menjawab soalan: Apakah kaitan teks lama dengan saya dan hidup saya? Bersungguh-sungguh bertanya soalan ini akan terkejut melihat betapa terkini Alkitab. Ucapan ini juga ingin memberi dorongan bagaimana hidup kita (dengan Tuhan) boleh lebih berjaya.

Bagaimana maksudnya? Berikut adalah perbandingan: Jika anda membeli peranti teknikal hari ini, ia dilengkapi dengan arahan untuk digunakan. Ia menerangkan cara mengendalikan skrin rata atau peranti navigasi. Tanpa apa-apa arahan arahan anda boleh kelihatan agak lama. Kehidupan lebih rumit dari mana-mana peranti teknikal. Mengapa anda tidak mendapatkan bantuan dan cadangan dari semasa ke semasa supaya ia berfungsi dengan lebih baik?

Wikipedia memberikan definisi berikut mengenai khutbah:
Khutbah (Latin praedicatio) ialah ucapan dalam konteks perayaan keagamaan, biasanya dengan kandungan keagamaan. Khutbah mempunyai tempat yang istimewa dalam Perjanjian Baru dan dalam ibadat Kristian. Dalam teologi Kristian, doktrin dakwah dipanggil homiletik. Dalam bahasa Inggeris dan Perancis, khutbah dipanggil "khutbah" (dari bahasa Latin sermo: pertukaran ucapan, perbualan; kuliah).

Bryan Chapell menulis dalam bukunya "Pemberitaan berpusatkan Kristus":
Setiap teks Kitab dikatakan berkaitan dengan rahmat Allah melalui Kristus. Beberapa teks menyediakan untuk Yesus dengan mewakili keperluan untuk keselamatan. Teks-teks lain meramalkan kedatangan Kristus. Masih yang lain mencerminkan aspek keselamatan dalam Kristus. Tetapi teks-teks lain menggambarkan akibat penebusan di dalam Kristus, yaitu berkat manifold melalui rahmat Yesus. Beberapa teks seperti benih yang belum muncul. Sambungan kepada Kristus dapat dilihat apabila dilihat dari perspektif Perjanjian Baru.