Roh Kudus - fungsi atau keperibadian?

036 roh kudusRoh Kudus sering digambarkan dari segi fungsi, seperti B. Kuasa Tuhan atau kehadiran atau tindakan atau suara. Adakah ini cara yang sesuai untuk menerangkan minda?

Yesus juga digambarkan sebagai kuasa Tuhan (Filipi 4,13), kehadiran Tuhan (Galatia 2,20), tindakan Tuhan (Yohanes 5,19) dan suara Tuhan (Yohanes 3,34). Namun kita bercakap tentang Yesus dari segi keperibadian.

Kitab Suci juga mengaitkan ciri-ciri keperibadian kepada Roh Kudus dan seterusnya mengangkat profil roh melebihi fungsi semata-mata. Roh Kudus mempunyai kehendak (1. Korintus 12,11: "Tetapi semua ini dilakukan dengan semangat yang sama dan memperuntukkan kepada masing-masing sendiri mengikut kehendaknya"). Roh Kudus menyelidiki, mengetahui, mengajar, dan membezakan (1. Korintus 2,10-satu).

Roh Kudus mempunyai emosi. Roh kasih karunia boleh dicaci (Ibrani 10,29) dan berdukacita (Efesus 4,30). Roh Kudus menghibur kita dan, seperti Yesus, dipanggil penolong (Yohanes 14,16). Dalam petikan Kitab Suci yang lain Roh Kudus bercakap, memerintah, memberi kesaksian, dibohongi, melangkah masuk, berusaha, dsb... Semua istilah ini selaras dengan personaliti.

Dari segi Bible, minda bukanlah apa, tetapi siapa. Fikiran adalah "seseorang", bukan "sesuatu". Dalam kebanyakan kalangan Kristian, Roh Kudus dirujuk sebagai "dia", yang tidak boleh difahami sebagai petunjuk jantina. Sebaliknya, "dia" digunakan untuk menunjukkan keperibadian roh.

Ketuhanan roh

Alkitab mengaitkan sifat-sifat ilahi kepada Roh Kudus. Dia tidak digambarkan sebagai malaikat atau manusia. Kerja 33,4 berkata, "Roh Allah menjadikan saya, dan nafas Yang Mahakuasa memberi saya hidup." Roh Kudus mencipta. Roh itu kekal (Ibrani 9,14). Dia ada di mana-mana (Mazmur 139,7).

Teliti tulisan suci dan anda akan melihat bahawa Roh itu mahakuasa, maha mengetahui, dan menghidupkan. Semua ini adalah sifat sifat ilahi. Oleh itu, Alkitab menggambarkan Roh Kudus sebagai ilahi.